Gematigde drinkers leven langer

thirsty night...
(c) Piotr Ciuchta Used with permission

Geheelonthouding is net zo slecht voor je levensverwachting als zwaar drinken en matige drinkers leven langer, aldus nieuw wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers onderzochten de associatie tussen alcoholgebruik en mortaliteit gedurende meer dan 20 jaar bij 1.824 oudere Amerikaanse volwassenen van 55 tot 65 jaar. Vergeleken met matige drinkers, hadden geheelonthouders een twee keer verhoogd sterfterisico. Zware drinkers hadden 70% verhoogd risico, en lichte drinkers 23% verhoogd risico. De baseline steekproef werd voor het doel van de vergelijking alleen gecontroleerd voor leeftijd en geslacht. Na correctie voor andere belangrijke sociaal-demografische en sociaal-gedragsmatige factoren, vertoonden geheelonthouders en zware drinkers nog altijd een verhoogd sterfterisico van 51 en 45%, respectievelijk, in vergelijking met matige drinkers. De resultaten van dit nieuwe onderzoek stemmen overeen met eerder onderzoek over alcoholgebruik en de totale sterfte onder oudere volwassenen. Matig alcoholgebruik is gedefinieerd als 1 tot 3 drankjes van 14 tot 28 g alcohol per dag. Volgens eerdere studies kunnen de schijnbare gezondheidsbevorderende effecten van matige alcoholconsumptie in vergelijking met onthouding worden gerelateerd aan een verminderde kans op cardiovasculaire ziekte. In tegenstelling daarmee lijken de negatieve gevolgen voor de gezondheid van hoog in vergelijking met matig alcoholgebruik vooral het gevolg te zijn van noncardiovascular ziekten, zoals diverse vormen van kanker, cirrose van de lever, chronische pancreatitis, hypertensie, evenals letsel veroorzaakt door valpartijen en ongevallen. Houd in gedachten dat deze nieuwe studie geen experimentele data bevat; de wetenschappers controleerden hun gegevens op een breed scala van verstorende factoren, maar het is niet uitgesloten dat ze een aantal factoren hebben gemist. Ook werd de data die ze gebruikten verzameld met behulp van zelf-rapportage door de betrokken. Zelf-reportage kan echter onbetrouwbaar zijn (bv. mensen onderschatten vaak hun alcoholgebruik). Bovendien kan het bestuderen van de relatie tussen alcoholgebruik en sterfte bij oudere volwassenen resultaten vertekenen, omdat de meest kwetsbare individuen mogelijk zijn gestorven voordat de steekproef werd vastgelegd.

Charles J. Holahan, e.a. “Late-Life Alcohol Consumption and 20-Year Mortality”, in Alcoholism: Clinical and Experimental Research, Vol. 34, No. 11, November 2010. Published online 24/08/2010 (pdf).