Lieve schat, wat vind je lekker?

Recent verscheen bij Davidsfonds Uitgeverij te Leuven de becommentarieerde tekstuitgave van het Koocboec oft familieren keukenboec van Antonius Magirus uit 1612. De titel luidt: Lieve schat, wat vind je lekker? Het Koocboec van Antonius Magirus (1612) en de Italiaanse keuken uit de renaissance (ISBN 978 90 5826 5005; € 24,95). De historici Jozef Schildermans en Hilde Sels bezorgden de commentaar bij de tekst en hebben vrijwel alle uitgewerkte recepten voor hun rekening genomen. Daarnaast hebben zij een concordantietabel opgesteld, waarin duidelijk wordt wat Magirus heeft overgenomen uit Scappi. Diëtiste en neerlandica Marleen Willebrands vertaalde de tekst van Magirus in het modern-Nederlands en voorzag die van een korte woordenlijst voorzien. Een enkel recept, namelijk dat van de mattentaart, heeft zij voorzien van commentaar en uitgewerkt voor de moderne lekkerbek. In het boek wordt ook dieper ingegaan op de wijnconsumptie in de Zuidelijke Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.

Meer informatie: www.magirus.net