Europese wijnvolumes -en prijzen dalen in 2005

Volgens nieuwe cijfers van de Franse Confederatie van Wijnbouw Coöperatieven (CCVF) viel de Europese wijnproductie in 2005 terug met acht à tien procent. De prijzen daalden ook in Italië en Spanje. In Frankrijk wordt de totale wijnproductie voor 2005 geschat op 53 à 53,5 miljoen hectoliter, een daling van negen procent tegenover 2004. De wijnvoorraden zijn echter gestegen met 23,5%. In combinatie met de daling van de Franse wijnconsumptie en de wijnexport (minus zes procent in de afgelopen zeven maanden) blijven de prijzen daarom onder druk staan. De combinatie van een kwalitatief goede oogst en lagere opbrengsten voor 2005 zou volgens de CCVF op termijn tot een stabilisatie van de markt moeten leiden. Franse handelaren hebben ondertussen beloofd geen wijn meer aan te kopen onder de 3 euro per liter. Basiswijnen die bestemd zijn voor distillatie brengen 2,48 euro op, maar door speculatie dreigde de prijs voor consumptiewijn zelfs onder die grens te dalen.