VQPRD

Frankrijk: Vin de qualité produits dans des régions déterminées.


Italië: Vini di qualità prodotti in regioni determinate.


Letterlijk: kwaliteitswijn geproduceerd in een welbepaalde regio. Het is een bescherming die onderworpen is aan EU-regels maar die door elke lidstaat op zijn eigen manier wordt ingevuld. In Duitsland spreekt men van QbA.