Medoc cru bourgeois classificatie uit 2003 onder vuur

De Medoc-streek in Bordeaux verkreeg in 2003 een nieuwe wettelijke cru bourgeois classificatie ter vervanging van het origineel uit 1932 (lees ons eerdere bericht hierover). Het aantal wijnen dat een van de benamingen bourgeois, cru bourgeois exceptionnel of cru bourgeois supérieur mocht dragen, werd bijna gehalveerd (van 490 tot 247). Die Franse wet uit 2003 dreigt in de komende weken te worden herroepen, zo bericht Decanter. Een aantal wijnkastelen dat niet in de classificatie werden opgenomen, ging in beroep nadat bleek dat niet voor alle kastelen gelijke criteria werden gehanteerd bij het toekennen van de titels. Vier van de achttien leden van het comité dat de titels toekende, had directe banden met de wijnkastelen die uiteindelijk werden weerhouden in de classificatie. De magistraat van het Beroepshof in Bordeaux concludeert dat op die manier geen eerlijke classificatie mogelijk was. Normaal volgt de rechtbank het oordeel van de magistraat. Als het Beroepshof de wet uit 2003 herroept dan wordt de classificatie uit 1932 opnieuw ingesteld en mogen opnieuw 490 Médoc-wijnen een van de cru bourgeois-titels dragen, tot het ganse proces opnieuw is uitgevoerd, wat nog jaren kan duren.