Tutanchamon’s graf gevuld met rode wijn

Spaanse wetenschappers beweren in het recentste nummer van Analytical Chemistry, het blad van de American Chemical Society, dat het graf van Tutanchamon gevuld was met kruiken rode wijn. De wetenschappers slaagden er als eersten in om wijnresidus te analyseren op de resten van de kruiken. De Oude Egyptenaren geloofden in het leven na de dood. Favoriete én praktische voorwerpen werden meebegraven met de overledene om zijn of haar geest te vergezellen naar het hiernamaals. Op de potscherven uit het Egyptisch Museum in Caïro en het British Museum in Londen die de wetenschappers analyseerden troffen ze ook beschrijvingen van de wijn aan. Zo staat op één van de scherven: ‘Jaar 5. Wijn van het Huis-van-Tutanchamon … Door de hoofdwijnmaker Khaa.’ De inscripties vertellen echter niet of de wijn wit of rood was. De Spaanse wetenschappers konden met een combinatie van vloeibare chromatografie en massaspectrometrie succesvol vaststellen dat de vlekken op de bodem van de kruiken gemaakt werden door wijn. De kleur van de wijn stelden ze vast door met dezelfde techniek het pigment malvidine-glucoside te onderzoeken. Deze antioxidant geeft jonge wijn zijn rode kleur. Bij oudere wijnen polymeriseert het in stabiele, donkerbruine pigmenten.